Den nationella Graviditetsenkäten

Från och med den 1 oktober har kvinnor som föder barn möjlighet att delta i Graviditetsenkäten och svara på frågor om hur de upplever vården och sin egen hälsa - före, under och efter förlossning.

Obs - Graviditetsenkäten är försenad på grund av tekniska problem. Enkäten kommer att skickas ut så snart det är löst. 

Syftet med enkäten är att i en bred satsning fånga gravida och nyblivna mammors hälsa och erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och året efter förlossning. Resultaten ger Region Skåne ett viktigt underlag för förbättringsarbete inom hela vårdkedjan utifrån kvinnornas behov.

Enkäten går ut vid tre olika tillfällen via 1177.se och kan besvaras av kvinnor som:

  • är i graviditetsvecka 25
  • fött barn för åtta veckor sedan
  • fött barn för ett år sedan

Enkäten skickas ut kontinuerligt till och med 2022.

Vad behöver din verksamhet känna till för att kunna ge kvinnorna rätt information?

Det är viktigt att du och dina arbetskamrater som möter blivande och nyblivna mammor känner er trygga med att informera om enkäten. Enkäten ska bidra till ett bra underlag för att verksamheterna som möter blivande och nyblivna mammor ska kunna utvecklas.

Det här behöver du känna till om graviditetsenkäten för att kunna informera målgrupperna på rätt sätt.

Syftet med graviditetsenkäten

Resultatet av enkäten ska bidra till att utveckla vården – före, under och efter förlossningen.

Om enkäten

  • Enkäten finns på svenska och engelska, och kommer att översättas till fler språk.
  • Information om enkäten finns på 1177.se och det är dit du kan hänvisa målgrupperna för mer information: Gravid eller nyss fött barn? Gör din röst hörd
  • För att logga in på 1177.se och kunna svara på frågorna behöver man en e-legitimation, exempelvis BankID, Mobilt BankID eller Freja eID Plus. Mer information finns på webbplatsen 1177.se.
  • För att få ett sms när enkäten finns tillgänglig behöver målgruppen logga in på 1177.se och lägga in sitt mobilnummer i Inställningarna.
  • När kvinnan får ett sms är det dags att logga in på 1177.se. Där hittar hon ett meddelande i sin inkorg och i meddelandet ligger en länk till enkäten.

Ta del av resultatet

Resultaten kommer att återkopplas löpande till respektive vårdenhet inom mödrahälsovård och förlossning. Din verksamhet kan ta del av resultaten från enkäten genom att logga in i Graviditetsregistret.

Kontakt vid frågor

Har du frågor om enkäten, kontakta graviditetsenkaten@skr.se.
Mer information och frågor och svar finns på Sveriges kommuner och regioners webbplats.

Viktiga länkar

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter