Den 1 september 2021 träder ett antal nya vaccinavtal i kraft för Region Skåne

Detta medför även en del förändringar avseende pris och tillgängliga förpackningar för vissa vacciner.

Vilka vacciner som är avtalade framgår av Region Skånes Avtalskatalog. Ett viktigt exempel på ett nytt vaccin är att det numera är TBE-vaccinet FSME-Immun som är upphandlat för Region Skåne.

För många vacciner finns det ett upphandlat pris som inte är offentligt. Vid behov skicka ett mail till koncerninkop-lakemedel@skane.se för prisinformation. Skriv ”Prisfråga” som ämne och ange vilka vacciner det gäller samt vilken verksamhet frågan kommer ifrån.

Mer information om vaccinationer