Eric Ulesköld, Frida Kristensson och Anna Saur Öberg i en trappa

De lyfter ungas perspektiv på sjukvård och digitala tjänster

Arbetet med SDV, Skånes nya digitala vårdsystem, har fått förstärkning med två nya patientrepresentanter - Frida Kristensson och Eric Ulesköld. De ska hjälpa till att föra in barns och ungas upplevelser i arbetet.

På Skånes universitetssjukhus finns sedan ett par år ett expertråd för barn och unga i vården. Det var den vägen som Anna Saur Öberg, ansvarig för patientmedverkan i SDV-projektet, fick kontakt med Frida Kristensson och Eric Ulesköld, som båda var med och startade expertrådet.

- Patientrepresentanter har varit en del av arbetet med SDV sedan starten och jag tyckte det var ett naturligt steg att ta, att utöka med ungdomar för att få med även deras perspektiv, säger Anna Saur Öberg.

Unga, men med lång erfarenhet av sjukvården

Frida Kristensson är 20 år gammal och jobbar till vardags i butik. Hon är också samordnare för expertrådet på Skånes universitetssjukhus:
- Vi är ett gäng härliga ungdomar och barn som tillsammans jobbar för att förändra och sätta vår prägel på barn- och ungdomssjukvården i Skåne och nationellt.

Eric Ulesköld är 19 år och läser fjärde året på natur/musik - programmet på Sundsgymnasiet i Vellinge. Han tycker också mycket om att träna, fotografera och filma. Både Eric och Frida har erfarenhet av sjukvården sedan ung ålder.
- Min erfarenhet börjar långt tillbaka i tiden då jag blev diagnostiserad med cancer, infant leukemi, ALL, säger Eric.
- Trots att det var länge sedan jag var sjuk har jag ändå haft en årlig kontakt med vården eftersom jag har varit på återbesök varje år fram tills att jag fyllde 18. Efter alla behandlingar har jag även varit på en del andra delar av sjukhuset, som när jag var på rehab till att jag skadade tummen och var på akuten.

Fridas kontakt med vården startade när hon var 13 år och diagnostiserades med Ewing sarkom, skelettcancer.
- Sedan dess har jag tillbringat många år på barncanceravdelningen i Lund. Vid ett återfall 2017 behandlades jag först i två månader med strålbehandling i Uppsala, vilket var enormt påfrestande.
- Avdelning 64 i Lund kommer alltid att vara mitt andra hem. Det finns inget annat ställe jag känner mig så hemma och trygg som i soffan i köket på avdelningen. Just nu har jag återkommande undersökningar på vuxenavdelningen.

Mycket att bidra med

Anna Saur Öberg berättar att Eric och Frida, tillsammans med andra patientrepresentanter bland annat anlitas för att medverka i workshops, och för att delta i simuleringar i det så kallade SDV-labbet, där arbetssätt och processer testas. Utöver att bidra med hur de som unga upplever sjukvården, är deras deltagande viktigt ur en annan aspekt:

- Frida och Eric har vuxit upp i en digital ålder, och har helt andra krav på digitaliseringen än vad vi som är äldre har. Därför kan de hjälpa till att utforma digitala tjänster och ha värdefulla synpunkter på vad som fungerar för dem, säger Anna.

Även Frida och Eric tror att de har mycket att bidra med, och hoppas att deras synpunkter ska tas tillvara:
- Vi har båda lång erfarenhet av sjukvård, regelbunden kontakt med barn och ungdomar från en mängd olika ställen samt en stark vilja att förändra och förbättra! Jag kommer vara noga med att poängtera vikten av att se varje patient som en medmänniska och inte som en sjukdom, att bakom varje journal finns det en människa med ett hjärta, säger Frida.