Dags för den största folkhälsoundersökning någonsin

Hösten 2019 genomför Region Skåne den största folkhälsoundersökningen någonsin. 107 000 personer i åldern 18-84 år kommer bjudas in för att delta.

Det innebär att var tionde skåning i åldersgruppen får chansen att berätta om sina livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Det kan hända att även du får delta i undersökningen. 

Alla svar är viktiga – hjälp oss att höja deltagandet!

I våra verksamheter är vi många som dagligen möter skåningar i vårt arbete. En del av oss kommer få frågor om undersökningen. Du kan hjälpa till att höja svarsfrekvensen genom att berätta hur viktigt det är att personen som är utvald tar sig tid att svara.

Ett högt deltagande ger oss bättre beslutsunderlag i framtiden. Det är viktigt för att göra rätt prioriteringar inom såväl det förebyggande folkhälsoarbetet som hälso- och sjukvården. 

Under hösten 2019 genomförs en kommunikationskampanj där målet är att skapa förståelse för varför vi genomför Folkhälsoenkäten och samtidigt påverka alla de 107 000 deltagare, som slumpmässigt valts ut från befolkningsregistret, att förstå att deras svar är viktiga för oss. För att uppnå detta behöver vi hjälpas åt!

Varför genomför vi en folkhälsoenkät?

Kunskap om hälsa, levnads- och livsvillkor är ett av de viktigaste planeringsunderlagen för att vi ska kunna erbjuda en jämlik och rättvis vård, prioritera resurser till hälsofrämjande insatser och arbeta med ett regionalt utvecklingsperspektiv.

Folkhälsoenkäten har skickats ut vid fyra tidigare tillfällen, år 2000, 2004, 2008 och 2012. De återkommande undersökningarna ger oss möjlighet att se hur skåningarnas hälsa utvecklas över tid.

Resultatet från Folkhälsoenkäten kommer att presenteras våren 2020. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter