CD-markörer och CD-kvot v 27 - 31

Under veckorna 27-31 har Klinisk immunologi begränsad verksamhet

Under veckorna 27 tom 31 (29 juni -31 juli) kan det uppstå fördröjda svarstider för analys av:

  • CD-markörer
  • Lymfocytfunktion
  • Granulocytfunktion
  • Cytokiner.

Under samma period utförs inte analys av CD4/CD8 kvot i bronchoalveolar lavage (BAL).

Vi vill samtidigt påminna om att analys av Basofil allergenstimulering (CD-sens) måste förbeställas

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter