Campral enterotablett 333 mg - restnotering 2019-09-05

Läkemedel

Campral enterotablett 333 mg, gäller alla förpackningsstorlekar,
utbytbara alternativ saknas.

Orsak

Restnoterad hos tillverkaren.

Förväntad tillgänglighet

Åter tillgänglig tidigast januari 2020.

Alternativ

Överväg byte till Naltrexon filmdragerad tablett 50 mg, som även är delbar. Se även Skånelistans rekommendationer i Bakgrundsmaterial 2019

Informationskälla

ApoEx restlista
Läkemedelsverkets restlista

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter