Byte av personalverktyget 1177 Vårdguidens e-tjänster den 10 juni

Den 10 juni lanseras det nya personalverktyget 1177 Vårdguidens e-tjänster. Det betyder att du under en övergångsperiod kommer behöva arbeta både i det nuvarande personalverktyget och i det nya.

För att förkorta perioden kan du besvara och avsluta så många ärenden som möjligt innan bytet till det nya personalverktyget. 

Vårdguidens e-tjänster är stängda från 7 juni till 10 juni

Tänk på att Vårdguidens e-tjänster är stängda för både dig som medarbetare men även för invånare från fredagen den 7 juni klockan 14.00 och fram till måndagen den 10 juni.

Vad händer den 10 juni?

Du som är lokal administratör ska logga in först. Du kan logga in från cirka klockan 06.30. När du har loggat in kontrollerar du att du kan se de ärendetyper som din mottagning har skapat. Du kan testa frågorna i formuläret direkt vid förhandsgranskning i personalverktyget. Kontrollera framförallt att

  • det mest neutrala alternativet för flervalsfrågor med radioknappar är förvalt. Om inte, ändra det förvalda alternativet.
  • Ja/Nej-frågor med kommentar som är obligatoriska visas och fungerar korrekt.
  • rutan för kommentarer visas för rätt svarsalternativ. Om inte, ändra.
  • du kan se mottagningens standardärendetyper. 

Du som användare ska se över dina personliga inställningar när du loggar in första gången.

Ärenden som är skapade före den 7 juni

Du ska avsluta ärenden som är skapade i det gamla personalverktyget fram till stängningen den 7 juni i samma verktyg även efter 10 juni. 

Öppna ärenden som är skapade före den 13 mars avslutas automatiskt den 10 juni.

Ärenden som skapas från och med den 10 juni

Alla nya ärenden kommer från och med 10 juni in till det nya personalverktyget och därmed ska du hantera dem där.

 

Adresser till verktygen

Nya personalverktyget:  https://personal.1177.se/

Gamla personalverktyget: https://personal.minavardkontakter.se/

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter