Bristsituation för dextraner 2017-10-10

Från och med den 1 januari 2017 har Macrodex och Rheomacrodex, som innehåller dextran, inte tillhandahållits. Från och med den 1 juni 2017 har inte heller Plasmodex funnits att tillgå.

Licensalternativ för Macrodex och Rheomacrodex - planeras finnas tillgängliga i slutet av 2017.
Bristsituationen beror enligt företaget på byte av tillverkningsanläggning.

Se även bifogat brev nedan.

Expertgruppen för anestesi och intensivvård och Expertgruppen för upphandling av vätsketerapi gör bedömningen att det är upp till ansvarig läkare att besluta om ersättningsprodukter.

Informationsbrev Dextraner – kommande bristsituation. 

Information från Läkemedelsverket

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter