Bokningsrutin gällande sjukresor med specialfordon i Malmö förändras från och med 1 februari 2019

Tidigare har Malmö haft ett särskilt system som gör att den som är färdtjänstberättigad också kan göra sjukresor på sitt färdtjänstabonnemang. Detta förändras från och med 1 februari 2019.
  • En sjukresa är en resa till och från vården.
  • En färdtjänstresa är en resa som görs för andra ändamål.

Orsaken till förändringen är att Skånetrafiken enligt lag är ansvarig för alla sjukresor som görs i Skåne. Malmö stad har i flera år utfört dessa resor åt Skånetrafiken och subventionerat dem för Malmöborna. För att alla som bor i Skåne ska behandlas lika, görs nu denna förändring. För dig som bokar sjukresor för Malmöbor innebär förändringen att:

  • Sjukresor med personbil bokar du hos Malmö Serviceresor, telefon 040-34 55 20 dygnet runt.

  • Sjukresor med specialfordon bokar du hos Skånetrafiken på telefon 0771-77 44 11 dygnet runt.

Du kan även läsa mer om hur det fungerar att boka och resa sjukresor med Skånetrafiken på skanetrafiken.se/sjukresor.

Separat telefonkö för sjukvårdspersonal

Skånetrafiken och Serviceresors beställningscentral inför från och med 22 januari 2019 en separat telefonkö för sjukvårdspersonal som ska boka sjukresa.

Periodvis har vi haft hård belastning och telefonköerna har varit längre än förväntat. Det är viktigt för oss att göra vad vi kan för att underlätta och förbättra vårt samarbete.

Syftet med den nya telefonkön är att separera samtal om sjukresa och färdtjänst, och på så sätt försöka få effektivare samtal. En utvärdering kommer göras en kort period efter införandet.

Vid beställning ringer ni på samma telefonnummer som tidigare, 0771-77 44 11. Välkommen

Kontaktperson: Ulrika Stålnacke Områdeschef Beställningscentralen, Contact

Adressändring kundtjänst Serviceresor

Från och med 14 januari byter kundtjänst Serviceresor postadress. Den nya adressen är:

Skånetrafiken
Kundtjänst Serviceresor
281 83  Hässleholm

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter