Blockera vårdnadshavares tillgång till e-tjänster och Journalen för barn under 13 år

Den 20 oktober blir det möjligt för vården att blockera den ena eller båda vårdnadshavares tillgång till e-tjänsterna på 1177.se och Journalen via nätet för barn under 13 år.

Vad innebär blockeringen?

Blockeringen innebär att en blockerad vårdnadshavare inte kan agera ombud för sitt barn i e-tjänsterna och har inte heller tillgång till barnets journal via nätet. Detta gäller även i de fall där vårdnadshavarna har fått förlängd åtkomst när barnet är 13-15 år. 

Om endast en vårdnadshavare blir blockerad så kan den andra vårdnadshavaren fortsätta att agera ombud både i e-tjänsterna och i Journalen via nätet.

Barn som har egen e-legitimation kan fortsätta använda e-tjänsterna.

Film

Här finns en film om att blockera vårdnadshavares tillgång till e-tjänster och Journalen för barn under 13 år:
När ett barn under 13 år behöver skyddas

Om barnet eller en vårdnadshavare har skyddade personuppgifter eller skyddad identitet

En person med skyddade personuppgifter kan logga in i e-tjänsterna. Men när ett barn har skyddad identitet kan ingen agera ombud åt barnet. En vårdnadshavare med skyddad identitet kan inte heller agera ombud åt sitt barn.

Om det finns misstanke om att den blockerade kan komma åt barnets e-legitimation

Hela kontot på 1177.se bör låsas och Journalen via nätet förseglas om det finns misstankar om att den eller de vårdnadshavare som blivit blockerade kan skaffa sig åtkomst. Det kan till exempel vara att de kan få tag på barnets e-legitimation.

Information om låsning av konto på 1177.se på Vårdgivare Skåne

Information om försegling av Journalen via nätet

Verksamhet och bakjour godkänner blockering

Blockeringen ska godkännas av verksamhetschefen under dagtid och av bakjouren på jourtid.

Så gör du för att blockera

Under dagtid
När din verksamhetschef har godkänt blockeringen ringer du journal- och arkivservice på telefonnummer 0771-86 66 00.

Under jourtid
När bakjouren har godkänt blockeringen ringer du Sus akutmottagning i Lund på telefonnummer 046-17 65 34.

Kontakt

Journal- och arkivservice
0771-86 66 00

Margareta Davegård
margareta.davegard@skane.se

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter