Blir ni Skånes bästa vårdcentral?

Den 7 mars är det återigen dags att utse Skånes bästa vårdcentral! Utmärkelsen delas ut en gång om året.

Priset består av en sammanlagd prissumma på 100 000 kr, ett diplom och ett glasäpple designat av Hanne Dreutler. 2019 nomineras tre vårdcentraler och vinnaren utses på Dockplatsen i Malmö. Prisutdelningen sker i samband med pressträff och sammanträde med hälso- och sjukvårdsnämnden. Det som främst belönas är medborgarnas nominering som sker genom patientupplevd kvalitet i Nationella patientenkäten. Nomineringsprocessen baseras också på kvalitetsindikatorer för vårdcentraler.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter