Betnovat med chinoform restnoterat

Betnovat med chinoform är restnoterat. I nuvarande läge med restnoterat kombinationspreparat är det mest rimligt att i första hand använda ren glukokortikosteroid vid lokalbehandling.

Läkemedel

Betnovat med chinoform, kräm

Orsak

Restnotering

Förväntad tillgänglighet

April 2021

Alternativ

Det finns en lång klinisk tradition på att använda detta preparat. Emellertid är det vetenskapliga underlaget svagt och de flesta studier som gjorts är av låg kvalitet. I en uppdaterad Cochrane review  2019 konstateras att det finns otillräcklig evidens för att rekommendera antibiotikabehandling vid eksem även om kombinationsbehandling nog i vissa fall kan vara av värde. I nuvarande läge med restnoterat kombinationspreparat är det mest rimligt att i första hand använda ren glukokortikosteroid vid lokalbehandling.

/Terapigrupp Hud

Referens: Mc George, Karanovic, Harrison, Rani, Birnie, Bath-Hextall, Ravenscroft, Williams C. Interventions to reduce Staphylococcus aureus in the management of eczema. Cochrane Database Syst Rev. 2019 (10).