Beredskap och varningssystem för höga temperaturer

Den pågående klimatförändringen innebär en ökad förekomst av extrema väderhändelser, inklusive extremt förhöjda temperaturer

En utbredd värmebölja kan få allvarliga konsekvenser för samhället och inte minst för befolkningens hälsa. Riskgrupper är framför allt, äldre, kroniskt sjuka, personer med funktionsnedsättningar, små barn, gravida och personer som tar viss medicin

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter