Batteriproblem i ICD-dosor

Ett problem har upptäckts i en speciell typ av implanterbar defibrillator (ICD) från en tillverkare. Problemet består av i att batteriet i så kallade ICD och CRT-D dosor laddar ur sig i förtid.

I Skåne finns det 319 användare av apparaterna som kan drabbas av batteriproblem och alla har eller är på väg att kontrolleras i Lund, Helsingborg och Kristianstad.

Samtliga patienter har även fått ett personligt brev från Region Skåne där de uppmärksammas på problemen, hur de ska hantera situationen, var de ska vända sig och deras journaler har märkts så att all vårdpersonal, exempelvis jourläkare, uppmärksammas kring problematiken.

Apparaterna går även att fjärrövervaka och i normalfallet larmar dosan genom vibrationer i god tid så att eventuella problem går att upptäcka före det att batteriet tar slut.

Någon allmänt utbyte av apparaterna kommer inte att ske eftersom endast 0,21 procent av cirka 400 000 apparater som används runt om i världen är berörda av batteriproblemen. Vid eventuella problem byts dock enheten ut och i Skåne har hittills ett fåtal ICD-dosor bytts ut.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter