Badsårsfeber

Höga badvattentemperaturer ökar risk att drabbas av badsårsfeber.

Badsårsfeber orsakas av gramnegativa bakterier, främst olika Vibrio-arter. Det är vattenlevande arter som trivs extra bra när vattentemperaturen är över 20 grader.

Vid bad kan de infektera sår och ge upphov till erysipelas-liknande hudinfektion. Även djup infektion som liknar nekrotiserande fasciit och sepsis förekommer.

Det är viktigt att tänka på diagnosen under badsäsongen. Normalt behandlar man hudinfektion med antibiotika som bara har effekt på grampositiva bakterier (streptokocker och stafylokocker). Vibrio-arterna har naturlig resistens mot antibiotika såsom exempelvis fenoximetylpenicillin (Kåvepenin), flukloxacillin (Heracillin) och klindamycin (Dalacin).

Tänk på att tydligt ange frågeställningen badsårsfeber eller Vibrio i anamnesrutan på odlingsremissen! Det är inte säkert att dessa bakterier svaras ut, eller ens växer fram, på ”vanlig” sårodling.

Analysportalen Sårsekret odling

Läs även mer hos Smittskydd Skåne, #2/2019 epi skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter