Avgränsning av biobankning av prover för viruspåvisning avseende SARS-CoV-2

På grund av stora provvolymer kommer Klinisk mikrobiologi att kraftigt avgränsa biobankningen av prover för viruspåvisning avseende SARS-CoV-2.

Biobankning kommer från och med måndagen den 16 november att endast ske av följande prover:

  1. Prover där remissen är tydligt märkt med överenskommen studiekod (”flagga”), så att det enkelt framgår att provet ingår i en forskningsstudie.
  2. Prover som är positiva avseende SARS-CoV-2 och med en hög virusmängd i provet (CT-värde ≤ 26).

Det är nu extra viktigt att ni märker studieprover med korrekt studiekod på remissen.