Automatisk beräkning av Aldosteron / Renin-kvot utgår

Från och med den 1 juni 2020 kommer den automatiska beräkningen av kvoten för S-Aldosteron och P-Renin inte längre kunna utföras

Förändringen är en följd av det utbyte av laboratoriedatasystem som Klinisk kemi och Farmakologi utför. Vår förhoppning är att kunna återinföra kvotberäkningen när utbytet av datasystemen är färdigt.

För prover avseende S-Aldosteron och P-Renin som är tagna vid samma provtagningstillfälle kan kvoten beräknas på följande vis av respektive beställare:

S-Aldosteron/P-Renin-kvot: (S-Aldo i pmol/L) / (P-Renin i mIE/L) = pmol/mIE 

Referensintervall < 23 pmol/mIE

OBS: När Renin < 2 mIE/L eller Aldosteron < 18 pmol/L kan kvot ej beräknas.

Prover som inte är tagna vid samma provtagningstillfälle får inte användas för kvotberäkning.

Remiss: Special 1, version 12 maj 2019 eller senare

Äldre remissversioner där endast ett provrör krävs för båda analyserna kan tyvärr inte längre användas. För att få provsvar på respektive analys krävs ett SST-rör till S-Aldosteron och ett EDTA-rör till P-Renin.

Kontakt
Labmedicin@skane.se