Aurorix tablett 300 mg utgår

Aurorix tablett 300 mg, 60 st kommer inte längre att tillhandahållas av företaget Mylan.

Läkemedel

Aurorix tablett 300 mg, 60 st.

Orsak

Företaget Mylan slutar att tillhandahålla läkemedlet.

Förväntad tillgänglighet

Med nuvarande förbrukningsvolymer förväntas produkten ta slut i november 2020.

Alternativ

Aurorix tablett 150 mg, 100 st.

Informationskälla