Att tänka på vid höga temperaturer

Den pågående klimatförändringen innebär en ökad förekomst av extrema väderhändelser, inklusive extremt förhöjda temperaturer.

Risken för hälsoproblem ökar när temperaturen stiger inomhus. Risken ökar påtagligt när temperaturen utomhus är 26 grader eller mer under tre dagar i följd.

Riskgrupperna vid värmebölja är framför allt:

 • äldre
 • kroniskt sjuka
 • personer med funktionsnedsättningar
 • små barn
 • gravida
 • personer som tar viss medicin (till exempel vätskedrivande eller antidepressiva läkemedel och neuroleptika)

Reaktioner och symptom på värme

Det finns värmerelaterade symptom och sjukdomstillstånd som kan drabba alla, även yngre och friska personer, bland annat:

 • Kramper
 • Svullnad, till exempel svullna anklar
 • Yrsel och svimning
 • Utmattning, illamående, kräkningar och cirkulationskollaps
 • Värmeslag

Praktiska råd vid höga temperaturer

Vissa sjukdomar och mediciner innebär ökad risk för komplikationer och dödsfall vid värmebölja. Var därför extra uppmärksam på hur patienter i riskgrupper mår när det är varmt.

Andra saker att tänka på:

 • Uppmuntra till ökat vätskeintag, men undvik stora mängder söta drycker.
 • Var utmärksam på inomhustemperaturen och utnyttja till exempel markiser, gardiner och persienner för att skapa en sval miljö. Utnyttja nattkylan, och behåll den svalkande nattkylan så länge som möjligt genom att inte öppna fönster och dörrar under dagen när utetemperaturen stiger.
 • Ordna svalkande åtgärder, till exempel en sval dusch eller en blöt handduk runt nacken.
 • Personer med hjärtsvikt och/eller som behandlas med vätskedrivande kan behöva följas med vätskelista och tätare vägning än vanligt, samt eventuellt kontroll av elektrolyter i blod. Både uttorkning, övervätskning och elektrolytrubbning kan ge allvarlig försämring.
 • Förvara läkemedel rätt. Effekten av en del läkemedel kan försämras om de förvaras i felaktig temperatur. De flesta läkemedel som ska förvaras i rumstemperatur har en max övre rumstemperaturgräns på +25° C. Vid högre förvaringstemperaturer under mer än enstaka dagar finns det risk att läkemedlen förstörs.
 • Ge information till personer som tillhör riskgrupper. Du kan hänvisa dem till 1177.se: Råd vid värmebölja i Skåne på 1177.se

Du hittar mer råd här:

 • Praktiska råd till vård- och omsorgspersonal på Kunskapsguidens webbplats
 • Råd vid värmeböljor – till personal inom vård och omsorg på Folkhälsomyndighetens webbplats

Användning av fläktar

Användning av fläktar avråds generellt i vårdmiljö då partiklar som sedimenterat ned på golv och ytor virvlar upp i rumsluften och medför en ökad börda av partiklar som bär på mikroorganismer.

När andra åtgärder för att sänka rumstemperaturen eller svalka patienten är uttömda eller otillräckliga kan dock fläktar behöva användas i vårdmiljö. På Vårdgivare Skåne hittar du mer råd för vad ni kan göra för att skapa en sval miljö och vad ni behöver tänka på om ni ändå behöver använda fläktar.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter