Återbetalning av patientavgifter i Södra sjukvårdsregionen

Sedan 21 maj 2018 finns ett beslut om att återbetalning av patientavgiften görs av hemlandstinget.

Det berör skånska patienter som har betalat för hög patientavgift i Halland, Kronoberg och Blekinge, främst i samband med utfärdande av frikort.

Hänvisa patienten att skicka in underlag på vårdbesöket via formuläret på skane.se/patientservice för utredning och eventuell återbetalning.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter