Användning av propofol - begränsad användning hävs

Tidigare begränsad användning av propofol hävs.

Tidigare beslut från Läkemedelsrådet gällande begränsning av användning av propofol
publicerades 2020-04-15, 2020-04-24 och 2020-06-09.

Då brist inte längre föreligger hävs
samtliga restriktioner gällande användning av:

  • Propofol för injektion/infusion, samtliga styrkor och förpackningsstorlekar.