Använd och beställ plastförkläde med lång ärm istället för utan ärm

Fortsätt att använda och beställa plastförkläde med lång ärm istället för utan ärm. Undantaget är verksamheter där detta inte är möjligt.

Så beställer du

Offentliga vårdgivare beställer via Marknadsplatsen på nummer 28483.

Privata vårdgivare beställer via OneMed webbshop på nummer 1129885.

Stora lager av vissa produkter

Regional hälso- och sjukvårdsledning (RHL) beslutade i oktober 2020 att Region Skåne behöver anpassa och öka användningen av skyddsmaterial som det finns stora lager av.

I ett första steg beslutade RHL att medarbetare ska använda plastförkläde med lång ärm istället för utan ärm, undantaget är verksamheter där detta inte är möjligt. Användningen och beställningarna har ökat, men lagret är fortfarande stort så fortsätt att använda och beställa dessa plastförkläden. RHL beslutade också att respektive förvaltning ansvarar för omställning och efterlevnad.

De stora lagren beror på att Region Skåne arbetade snabbt med att säkra tillgången på kritiska artiklar i början av pandemin och att det beräknade behovet av artiklarna har förändrats.