Allergent Ampicilloyl c5 kan åter analyseras på klinisk immunologi (KIT)

Allergenet c5, Ampicilloyl, kan, från och med 13 februari 2019, åter analyseras på Klinisk immunologi och transfusionsmedicin i Lund


Allergenet drogs bort från marknaden då det hade dålig stabilitet, vilket leverantören nu har åtgärdat och återintroducerat det på marknaden.
Använd Remiss Allergi, remiss, och skriv till allergenet på en tom rad.

 

Kontakt
Frågor skickas till Contact

För informationen ansvarar
Elinor Bülow
Specialistläkare, klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Medicinsk Service

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter