Akuten Ängelholm ändrade patientflöde

Den 3 juli kommer akuten i Ängelholm ändra kriterierna för patienter som ska in på Akuten i Ängelholm.

Akutmottagningen är i nuläget indelad i två separata linjer: Medicinakut och Närakut.

Den 3 juli kommer dock närakutlinjen att ersättas med allmänspecialister och närakutlinjen försvinner genom detta.

Förändringen kommer att medföra att vi får ett bredare vårdutbud samtidigt som de mer specialiserade fallen kommer att bedömas av specialister på ett akutsjukhus.

Medicinakuten kommer vara oförändrad och ta emot invärtesmedicinska fall som inte har direkt livshotande symptom, patienten måste dock vara över 18 år.

Akuten i Ängelholm kommer fortsätta att ta emot akut stroke, men i övrigt i princip inga Prio 1 enligt RETTS.

Vi hoppas detta ska underlätta bedömningen för remittenter, men även för patienten

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter