Aimovig vid migrän – avvakta NT-rekommendation

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att Aimovig (erenumab) ska subventioneras för de svårast sjuka i kronisk migrän från 2019-01-01.

Aimovig är dock föremål för ordnat införande i landstingen.

Landstingens råd för nya terapier, NT-rådet, kommer med en rekommendation inom kort om hur Aimovig ska användas i vården.

Innan dess avråder Läkemedelsrådet från förskrivning av Aimovig i Region Skåne.

Läs mer om TLV-beslutet:

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter