Aerius (desloratadin) munsönderfallande tabletter 2,5 mg och 5 mg utgår

Företaget MSD slutar tillhandahålla Aerius munsönderfallande tablett. Ett utbytbart alternativ finns från och med 1 juli 2020. Vanlig tablett innehållande desloratadin är dock fortfarande förstahandsalternativ på Skånelistan.

Caredin munsönderfallande tablett 2,5 mg och 5 mg är ett utbytbart läkemedel innehållande desloratadin som från och med 1 juli 2020 finns för förskrivning inom läkemedelsförmånen.

På Skånelistan 2020 rekommenderas desloratadin, vanlig tablett som generell behandling vid allergi till vuxna. Munsönderfallande tabletter (5 mg) är endast ett alternativ för vuxna som inte kan svälja tabletter. Oral lösning finns för barn från 1 års ålder och munsönderfallande tabletter (2,5 mg) finns för barn 6-12 år.

/Sortimentsgruppen