Adrenalin Martindale Pharma 0,1 mg/ml - restsituation kan uppstå

Restsituation för Adrenalin Martindale Pharma 0,1 mg/ml, inj vätska, 10x10 ml, beräknas vara löst under oktober.

Läkemedelsverket har beviljat dispens för ommärkning av en brittiska förpackning, Dilute Adrenaline (Epinephrine) Injection 1:10 000, 10x10ml.
Svensk bipacksedel bifogas i förpackningen. Ommärkt förpackning beräknas tillgänglig v39. 

Ytterkartongen är ommärkt men inte ampullerna. Sjukvården ska för att upprätthålla patientsäkerheten, märka ampullerna med bifogade gula klisteretiketter med texten ”Adrenalin 0,1 mg/ml”. 

En alternativ produkt kan vara Adrenalin Stragen 0,1 mg/ml, injektionsvätska, 10x10 ml förfylld spruta.

Läs mer
Läkemedelsverket. Restsituation för Adrenalin Martindale Pharma. Nyhet 2017-09-12

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter