Minirin nässpray 0,1 mg/ml och Octostim nässpray 150 mikrogram/dos restnoterade - uppdaterad information 2020-09-09

På grund av en tidigare indragning är vissa nässprayer med desmopressin restnoterade till april 2022.

Restnoteringen gäller samtliga förpackningsstorlekar av Minirin nässpray 0,1 mg/ml och Octostim nässpray 150 mikrogram/dos.

Läkemedel innehållande desmopressin finns tillgängligt i andra beredningsformer, tablett, frystorkad tablett, samt injektionsvätska. Även nässpray 0,025 mg/ml finns tillgängligt.  

Mer information kring byte av beredningsform (Janusinfo.se länk)

Läkemedel

Minirin nässpray 0,1 mg/ml och Octostim nässpray 150 mikrogram/dos

Orsak

Tidigare indragning.

Förväntad tillgänglighet

April 2022.

Alternativ

Andra beredningsformer innehållande desmopressin finns tillgängliga; tablett, frystorkad tablett, samt injektionsvätska. Även nässpray 0,025 mg/ml finns tillgängligt. 

Informationskälla

ApoEx restlista
Läkemedelsverkets restlista

/Sortimentsgruppen