Addex-Kalium koncentrat till infusionsvätska 2 mmol/ml - åter tillgänglig - uppdatering 2020-04-23

Addex-Kalium koncentrat till infusionsvätska 2 mmol/ml 10x10 ml finns åter tillgänglig.

Läkemedel

Addex-Kalium koncentrat till infusionsvätska 2 mmol/ml, 10x10 ml.

Licensalternativ

Regionövergripande licens för Kalium-L-Malat 17,21% är beviljad av Läkemedelsverket, vilket innebär att respektive verksamhet inte behöver söka egen licens.

Observera att licensalternativet inte är direkt utbytbart mot Addex-Kalium 2 mmol/ml.

17,21 % motsvarar 1 mmol K+ (kaliumhydroxid) /ml

Namn: Kalium-L-Malat 17,21 % Inf 5x20 ml
MAH: B. Braun Melsungen AG
Pris: ca 450 kr
Ledtid: ca 5 dagar
Vnr: 826875

Informationskälla

Läkemedelsverkets restlista

Övrigt

Licenspreparatet kan beställas från ApoEx via Raindance Marknadsplats.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter