Aciclovir Pfizer koncentrat till infusionsvätska 25 mg/ml - restnotering uppdaterad information 2019-11-27

Aciclovir Pfizer koncentrat till infusionsvätska 25 mg/ml, 5x10 ml samt 5x20 ml är restnoterade. Beräknad delleverans början av januari 2020.

Läkemedel

Aciclovir Pfizer, koncentrat till infusionsvätska, 25 mg/ml, 5x10 ml
samt 5x20 ml

Orsak

Restnoterad hos tillverkaren.

Förväntad tillgänglighet

Delleverans beräknas i början av januari 2020 därefter förväntas nästa leverans komma vecka 15 2020.

Alternativ

Observera! Annan beredningsform - pulver till infusion
Licensalternativ:
Regionövergripande licens för Aciclovir har beviljats av Läkemedelsverket vilket innebär att licens för respektive verksamhet inte behöver sökas.

Namn: Aciclovir-ratiopharm 250 mg 5 st Pulver till Infusion
MAH: Ratiopharm GmbH, Tyskland
Pris: ca 900 kr
Ledtid: ca 5 dagar
Vnr: A13235

Namn: Aciclovir-ratiopharm 500 mg 5 st Pulver till Infusion
MAH: ratiopharm GmbH, Tyskland
Pris: ca 1500 kr
Ledtid: ca 5 dagar
Vnr: A13314

Se produktresumé
Se spädningsinstruktion

Informationskälla

ApoEx restlista
Läkemedelsverkets restlista

Övrigt

Licenspreparatet kan beställas från ApoEx via Raindance Marknadsplats.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter