322 uthämtade antibiotika recept per 1000 invånare

i Skåne under 2018 jämfört med 2017.

Under 2018 minskade antalet antibiotikarecept från 337 till 322 recept/1000 invånare jämfört med föregående år. Dock ligger Skåne fortfarande högt vid en jämförelse mellan Sveriges län (andra plats).
Minskningen av antalet antibiotikarecept per 1 000 invånare var för denna period 4 % i Skåne vilket är samma som för riket. Antibiotikaförsäljningen minskade i alla åldersgrupper under 2018 jämfört med 2017 och procentuellt var minskningen störst hos barn och unga. Men i Skåne ligger vi tyvärr högt i antibiotikaförsäljning, av alla län, till grupperna barn, unga och till de äldsta.

Antibiotika som ofta används vid luftvägsinfektioner minskade procentuellt mest (8 % i gruppen alla åldrar). Medan antibiotika som ofta används vid urinvägsinfektioner minskade med knappt 1 % och hud och mjukdelsgruppen var i princip oförändrad i gruppen alla åldrar.

Vi måste fortsätta arbetet med att minska onödig antibiotikaanvändning och få en ökad följ­samhet till behandlingsrekommendationerna, liksom arbetet med att utbilda allmänheten om och när antibiotika ska ges. Men för att bättre utvärdera om antibiotika används enligt terapiriktlinjer och för att arbeta vidare mot en klok antibiotikaanvändning krävs tillgång till diagnoskopplade antibiotikadata. De nödvändiga verktygen för detta finns delvis på plats från november 2018 i Region Skåne.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter