277 uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare i Skåne

Under oktober 2019-september 2020 minskade antalet antibiotikarecept från 314 till 277 recept/1000 invånare jämfört med föregående tolvmånadersperiod.

Under oktober 2019-september 2020 minskade antalet antibiotikarecept från 314 till 277 recept/1000 invånare jämfört med föregående tolvmånadersperiod. Trots att antal uthämtade antibiotikarecept tagit sig ner under 300 ligger Skåne högst vid en jämförelse mellan Sveriges län. Värt att notera är att 13 regioner nu klarar STRAMAs långsiktiga mål om 250 antibiotikarecept/1000 invånare. Minskningen av antalet antibiotikarecept per 1 000 invånare var för denna period 12 % i Skåne vilket är samma som för riket. En minskning av antalet uthämtade antibiotikarecept ses tydligt under våren särskilt i april och maj. Detta beror troligen på att färre personer sökt sjukvård under rådande covid-19-pandemi. En annan följd är att den fysiska distanseringen, högre medvetenhet om handhygien och smittskyddsåtgärder kan ha resulterat i färre luftvägsinfektioner.

Antibiotikaförsäljningen minskade i alla åldersgrupper oktober 2019-september 2020 jämfört med föregående period och procentuellt var minskningen störst hos barn och unga. Antibiotika som ofta används vid luftvägsinfektioner minskade procentuellt mest och minskade i samtliga åldersgrupper.

Jämförelse mellan regionerna finns att ta del av under Antibiotikastatistik och uthämtade antibiotikarecept på Strama Skåne. 

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter