Vårdförbundet eskalerar konflikten med strejkvarsel

Vårdförbundet varslar om strejk från 4 juni klockan 11 för sina medlemmar som är anställda på Skånes universitetssjukhus och Medicinsk service i Region Skåne. Om strejken träder i kraft kommer det innebära en omfattande påverkan på vården i sommar.

Sedan den 25 april är Vårdförbundets medlemmar uttagna i övertids-, mertids och nyanställningsblockad. Vårdförbundet utökar nu konflikten genom att lägga ett strejkvarsel från den 4 juni för hundratals medlemmar som är anställda i Region Skåne. 

– Vår högsta prioritet är som alltid att bibehålla patientsäkerheten och att invånarna ska påverkas så lite som möjligt i den här konflikten. De här omfattande konfliktåtgärderna innebär ökad risk för att våra invånare och patienter som är i behov av vård drabbas, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.   

Risker och konsekvenser analyseras

Region Skåne fokuserar nu på att analysera risker och konsekvenser av de nya konfliktåtgärderna. Utifrån informationen om vilka medarbetare som omfattas av strejkvarslet, inriktas nu arbetet på att hantera de specifika utmaningar som strejken för med sig. Det kan komma att innebära ett antal åtgärder för att garantera patientsäkerheten och säkra vård för de som har störst behov.  

– Vi kan inte utesluta att en utökad konflikt leder till indragna semestrar och ökad helgtjänstgöring för våra medarbetare samt stängda verksamheter och inställda operationer för våra patienter, även om vi gör allt vi kan för att undvika detta, säger Pia Lundbom.  

Nya konfliktåtgärder från 4 juni

Om ingen överenskommelse nåtts mellan Vårdförbundet och arbetsgivarorganisationen SKR, Sveriges kommuner och regioner, träder strejkvarslet i kraft klockan 11.00 den 4 juni. Från klockan 16.00 samma dag avbryter Vårdförbundet nyanställningsblockaden. 

Invånare som har behov av vård eller kontakt med vården ska höra av sig som vanligt, och utgå ifrån att inbokade vårdbesök och planerade operationer blir av. Vid eventuellt inställda besök eller operationer kommer berörda personer att kontaktas.