Strejk påverkar vård i Region Skåne

Den 4 juni inleddes Vårdförbundets strejk, där närmare 500 medlemmar tas ut i strejk på Skånes universitetssjukhus (Sus) samt inom laboratorieverksamheten på Medicinsk service.

Strejken innebär att det blir färre disponibla vårdplatser på Sus, framför allt i Malmö. Totalt motsvarar de avdelningar som stängs omkring 150 disponibla vårdplatser. Övriga sjukhus i Skåne liksom övriga avdelningar inom Skånes universitetssjukhus kommer att vårda fler patienter.

Fler transporter och dröjande provsvar

Varje dag under strejken kommer ett 20-tal akutpatienter att transporteras till andra sjukhus för vård. Laboratorieverksamheten inom Medicinsk service påverkas också kraftigt. Kapaciteten kommer, som ett resultat av konflikten, att vara reducerad, vilket innebär att provsvar kommer att bli fördröjda. 
 
Närmare 100 inlagda patienter har redan inför strejken flyttats med ambulans eller servicefordon till andra sjukhus i regionen. Samtidigt har neddragningar gjorts av planerade operationer som inte är högprioriterade. Även andra reduceringar av vård, som normalt görs under sommarperioden, har tidigarelagts.

Fakta

Det är Vårdförbundets medlemmar på omkring 25 enheter vid Skånes universitetssjukhus och Medicinsk service som är uttagna i strejk, som påbörjas den 4 juni klockan 11.00. Samtidigt fortsätter övertids- och mertidsblockaden, medan blockaden mot nyanställningar avslutas. Det innebär att sommarvikarier och timanställda åter kan anställas.

Vårdförbundet har varslat om utökad strejk den 11 juni vid bland annat Lasarettet i Ystad, vårdcentraler i Malmö och Lund, 1177 på telefon samt ytterligare verksamhet vid Skånes universitetssjukhus.