Region Skåne tar emot ändring av samtycken elektroniskt

Region Skåne har nu möjlighet att elektroniskt ta emot ändring av samtycke för sparade prov. Länken som provgivare kan använda för att komma åt tjänsten finns på 1177.se under ”Övriga tjänster” rubrik ”Ändring av samtycke prov i biobank”.

För att kunna nyttja tjänsten behöver provgivaren vara inloggad på 1177.se. 

Blankett ”E.1. Ändring av samtycke” kommer även i fortsättningen att kunna skickas in med post för de provgivare som önskar.

Här kan du läsa mer om ändring av samtycke:

Prover i vården sparas  (1177.se)