Mina planer får beslutsstöd för sjuksköterskor

Den 16 september införs den digitala versionen av beslutsstöd enligt ViSam-modellen i Mina planer. Den ersätter pappersblanketten ”Checklista Beslutsstöd” och mobilapplikationen enligt ViSam-modellen.

Beslutsstöd enligt ViSam-modellen är ett verktyg för sjuksköterskor inom kommunal primärvård för att ta ställning till vilken vårdnivå som är lämplig vid försämrat hälsotillstånd hos en patient. Det används i Skåne sedan 2018.

Beslutsstödet används för vuxna personer, både i särskilda boendeformer och i ordinärt boende. Syftet med beslutstödet är att bedömningen ska bli strukturerad, patienten ska få vård på optimal vårdnivå och informationsöverföringen till nästa vårdgivare säkras. Resultatet av beslutsstödet är en rekommendation som i grunden kan få två utfall:

  • stanna kvar hemma (primärvårdsnivå) eller
  • till akutmottagning eller direktinläggning.

Bedömningen enligt beslutsstödet utförs av sjuksköterska som befinner sig hos patienten. Utrustning i form av mobiltelefon, surfplatta eller bärbar dator som medger mobil inloggning i Mina planer via SITHs-kort eller Freja e-id är därför en förutsättning. Andra förutsättningar är tillgång till nödvändig mätutrustning.

I Mina planer finns beslutsstödet enligt ViSam-modellen som en flik i akutbladsprocessen. Rutin för beslutsstöd enligt ViSam-modellen i Mina planer kompletterar därmed befintlig rutin för akutblad i Mina planer.

Rutin för beslutsstöd enligt ViSam-modellen (pdf)

Införande av beslutsstöd enligt ViSam-modellen i Mina planer medför att akutmottagning kan se och jämföra utfall av eventuella tidigare genomförda bedömningar och på så vis skapa sig en bild av hur patientens hälsotillstånd förändrats mellan genomförda bedömningar.

Sjuksköterska i kommunal primärvård ska precis som tidigare, i enlighet med Förfrågningsunderlag och Avtal beslutade i Primärvårdsnämnden för Vårdcentral i Hälsoval Skåne, omgående kunna få telefonkontakt med behandlande läkare för beslut om fortsatt vård. Digitaliseringen av beslutsstödet medför att även regional primärvård kan ta del av genomförda bedömningar i Mina planer.