Milstolpe mot SDV på Lasarettet Trelleborg

Lasarettet Trelleborg är på god väg att införa ett nytt arbetssätt som ligger i linje med målen för Skånes digitala vårdsystem (SDV). Alla verksamheter har nu börjat använda eLAB för beställning av kemiska analyser.

Lasarettet Trelleborg har passerat en milstolpe för att enligt plan kunna införa SDV. Nyligen passerade lasarettet 5000 beställningar i eLAB, en elektronisk portal för hantering av digitala beställningar av kemiska analyser till Laboratoriemedicin inom Region Skåne.

– Det har varit smidigt och bra kring utrullningsprocessen i Trelleborg. Det som är viktigt framåt är fortsatt dialog men också att sortimentet kommer utökas så att vi framåt kan digitalisera fler remisser, säger Catarina Janrud Barth, utrullningsansvarig för eLAB.

eLAB är en interimistisk lösning tills SDV har införts och omfattar idag beställningar av kliniskt kemiska analyser. 

– Det faktum att vi kommit igång med eLAB och i en så stor skala är en viktig milstolpe i våra förberedelser inför SDV, förklarar Alexander Wemmerdahl, enhetschef digital utveckling och resursteam, och fortsätter:

– SDV är mer än ett it-stöd. Det är även en fråga om förändrade och nya arbetssätt.

Med eLAB har Lasarettet Trelleborg digitaliserat provtagningsflödet.

– Därmed har vi minskat pappersanvändningen, men framför allt ökat patientsäkerheten som är ett fortsatt viktigt steg framöver, berättar Johannes Engström, delprojektledare Lasarettet Trelleborg.