Kostnad för handläggning av biobanksansökningar

Från och med den 1 augusti tar Regionalt biobankscentrum Syd betalt för handläggning av biobanksansökningar från sponsor och privata vårdgivare.