Skånelistan speciallivsmedel 2023

Skånelistan speciallivsmedel för 2023 är fastställd av Läkemedelsrådet och är nu publicerad på Vårdgivare Skåne.

Läkemedelsrådet och tillhörande LAG (lokal arbetsgrupp) livsmedel för speciella medicinska ändamål reviderar Skånelistan speciallivsmedel årligen. Listan ska användas som riktlinje och stöd vid förskrivning av speciallivsmedel till patienter från 16 års ålder. Listan kan, om det inte finns näringsmässiga eller medicinska hinder, även användas som riktlinje vid förskrivning till patienter yngre än 16 år.

Listans riktlinjer är framtagna utifrån bästa möjliga evidens, nutritionell och klinisk nytta samt kostnadseffektivitet och ska följas om inte toleransproblem eller näringsmässiga skäl föranleder annat produktval. Riktlinjen gäller i första hand nyinsättning men övergång till rekommenderade produkter ska övervägas och om möjligt eftersträvas även för patienter med pågående behandling.

I den nya versionen har språklig genomgång, översyn av referenser, genomgång av evidens samt förtydliganden och kompletteringar gjorts. 

Justerade riktlinjer:

  • Sondnäring med normalt energi- och proteininnehåll med fiber i 1000 ml-förpackning: ett förstahandsval har lagts till.
  • Antisekretorisk faktor: behandling med SPC-flakes och/eller Salovum vid terapiresistent diarré respektive Ménières sjukdom ska ordineras och följas upp på specialistklinik.

Kompletteringar/förändringar i bakgrundsmaterialet:

  • Evidens för att innehåll av grenade aminosyror, exempelvis leucin, bidrar till att förbättra muskelmassa och muskelfunktion hos sjuka eller inaktiva saknas och ska inte användas som argument vid val av produkt.
  • Evidens för nyttan av peptidbaserade sondnäringar jämfört med sondnäringar med helprotein är svag. Tolerans och upptag kan eventuellt förbättras hos enstaka individer med uttalad malabsorption på grund av tarmsvikt.
  • Ny studie på Isosource Mix och Isosource Junior Mix är tillagd i referenslistan och kommenteras.
  • Kapitlet om grenade aminosyror vid hepatisk encefalopati är borttaget.
  • Souvenaid: LipiDiDiet-studiens 36 månaders resultat är tillagd i referenslistan och kommenteras.

OBS! Välj Häfte vid utskrift så skrivs den ut i A5-format.