Se över skyltar och kallelser med pandemibudskap

I samband med att munskydd från den 1 mars inte längre rekommenderas till medarbetare och besökare behöver många affischer, skyltar och annat ändras.

Den 1 mars försvinner rekommendationen för medarbetare i vården samt besökare att använda munskydd. Många skyltar med pandemi- och covid-19 relaterade budskap, som exempelvis uppmaning om att använda munskydd, att hålla avstånd och andra besöksbegränsningar blir nu inaktuella.

Tänk därför på att se över eller ta bort skyltar, affischer, beachflaggor eller annat material med dessa budskap.

Glöm inte kallelserna

Alla verksamheter uppmanas också att se över kallelser till planerade vårdkontakter, som till exempel mottagningsbesök och operation, för att anpassa dem till att covid-19 inte längre föranleder speciella rutiner i vården.

– Däremot bör patienter i kallelsen få information om att de vid planerade vårdkontakter inte bör ha symtom på luftvägsinfektion vid tidpunkten för besöket samt att samma sak gäller för eventuella medföljande, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

Den här affischen kan fortfarande användas vid behov:

Även annan information kan behöva tas ner 

Samtidigt som affischer och skyltar om munskyddsanvändning tas bort, kan du passa på att se över annan information i lokalerna. För våra patienter och deras närståendes skull är det viktigt att all information är aktuell och relevant.

Material med orange text och hexagon-symboler, är exempel på sådant som behöver tas bort eller uppdateras enligt Region Skånes grafiska profil.