RBC Syd inför en ny rutin för att effektivisera handläggningen

RBC Syd inför en ny rutin som innebär att kompletteringar/svar på frågor som RBC Syd efterfrågar under handläggningen av en ansökan behöver inkomma inom två månader.

Sker det inte någon återkoppling inom denna tid avskrivs ansökan. Om ärendet därefter fortfarande är aktuellt behöver en ny ansökan skickas in. Den nya ansökan hamnar i kö enligt sedvanlig turordning.