Viktigt att veta gällande kliniska prövningar

Från och med den 31 januari ska alla kliniska prövningar av humanläkemedel hanteras genom EU:s nya webbportal och databas CTIS.

Tidigare i år började tillämpningen av den nya EU-förordningen EU 536/2014 för kliniska prövningar av humanläkemedel (även förkortad CTR) vilket påverkar ansökan till biobankerna.

På Biobank Sveriges webbplats finns information kring viktiga saker att tänka på.