Ny biobankslag från och med den 1 juli

Den nya biobankslagen, biobankslag (2023:38) träder i kraft den 1 juli 2023 och ersätter den nuvarande biobankslagen (2002:297).

Förändringar i den nya lagen innefattar bland annat ett utökat tillämpningsområde, nya undantag och att sekundärbiobanker tas bort.

Ny Biobankslag 2023 (biobanksverige.se)