Läkemedelsrådet informerar -Förskrivning av komjölksfri modersmjölksersättning

Denna artikel innehåller en sammanfattning av riktlinjen, beskrivning av följsamhet till riktlinjens rekommendationer samt redovisning av Region Skånes kostnader för produktgruppen. Följsamhet till riktlinjen och därmed besparingen kan förbättras.