Förebyggande åtgärder mot oavsiktlig dubbelbehandling med antiresorptiva läkemedel vid osteoporos

En regional läkemedelsriktlinje har tagits fram angående förebyggande åtgärder mot oavsiktlig dubbelbehandling med antiresorptiva läkemedel vid osteoporos.

Förslag till förebyggande åtgärder

 • Den viktigaste åtgärden är att göra en läkemedelsavstämning vid
  samtliga vårdkontakter, inklusive kontrollera om patienten har Pascal.
  På osteoporosmottagning bör man specifikt efterfråga eventuell
  pågående antiresorptiv behandling.
 • Alltid ge patienten en aktuell läkemedelslista i samband med
  läkemedelsförändring.
 • Alltid skicka journalkopia till nästa vårdgivare (i detta fall från
  ortopeden till primärvården) i samband med behandlingsbeslut (såsom insättning av zoledronsyra eller denosumab).
 • Alltid uppdatera läkemedelslistan även avseende preparat som ej förskrivs på recept (som zoledronsyra eller denosumab). I primärvården finns till exempel mallar för både zoledronsyra och denosumab (tydligt märkta ” OBS! Rekvireras, skriv ej recept”).
 • Notera ordinerat antiresorptivt läkemedel på kalkordination/recept i Pascal eftersom det saknas möjlighet att skriva in rekvisitionsläkemedel på listan utan att göra en ordination samtidigt.

Förebyggande åtgärder mot oavsiktlig dubbelbehandling med antiresorptiva läkemedel vid osteoporos (pdf)

//Läkemedelsrådet i Region Skåne