Flertalet röntgenkontrastmedel restar – uppdaterad 2023-03-02

Varierad tillgänglighet av förpackningar av Omnipaque, Visipaque och Iomeron under våren 2023, delleveranser förekommer.

Läkemedel

 • Iomeron injektionsvätska
 • Omnipaque injektionsvätska
 • Visipaque injektionsvätska

Orsak

Svårigheter att upprätthålla produktionskapacitet.

Förväntad tillgänglighet

Tillgängligheten varierar i stor utsträckning. Följande produkter är just nu restanmälda hos Läkemedelsverket, tidpunkt för estimerad tillgänglighet anges:

Iomeron

 • Iomeron 300 mg I/ml, 10x50 ml – mitten av maj
 • Iomeron 350 mg I/ml, 10x100 ml – början av april

Omnipaque

 • Omnipaque 140 mg I/ml, 10x200 ml (plast) – mitten av april
 • Omnipaque 240 mg I/ml, 10x50 ml (plast) – slutet av maj
 • Omnipaque 240 mg I/ml, 10x100 ml (plast) – början av april
 • Omnipaque 300 mg I/ml, 25x20 ml (glas) – mitten av april
 • Omnipaque 300 mg I/ml, 10x50 ml (plast) – leveransbesked saknas
 • Omnipaque 300 mg I/ml, 10x200 ml (plast) – början av april
 • Omnipaque 350 mg I/ml, 10x50 ml (plast) – början av april
 • Omnipaque 350 mg I/ml, 10x200 ml (plast) – leveransbesked saknas

Visipaque

 • Visipaque 270 mg I/ml, 10x200 ml (plats) – slutet av april
 • Visipaque 270 mg I/ml, 6x500 ml (plats) – slutet av mars
 • Visipaque 320 mg I/ml, 10x200 ml (plast) – leveransbesked saknas

Alternativ

Dispens har beviljats för försäljning av danska/norska förpackningar för Iomeron.

Annan styrka/annan förpackningsstorlek

För Region Skånes beställare se beställningssystemet Raindance Marknadsplats alternativt kontakta apoteksleverantören ApoEx för aktuell information gällande tillgänglighet och vad som finns i lager. 

Informationskälla