Emerade adrenalinpenna indragning Klass I

Emerade adrenalinpenna dras in på grund av problem med autoinjektorn, alternativ finns.

Indragning av läkemedel

Allvarlighetsgrad enligt Rapid Alert System (RAS-klass):
Klass I. Användning kan vara livshotande eller ge allvarlig skada

Läkemedel

  • Emerade, injektionsvätska i förfylld penna (autoinjektor) 300 mikrogram, 1 st samt 2 st
  • Emerade, injektionsvätska i förfylld penna (autoinjektor) 500 mikrogram, 1 st samt 2 st

Orsak

Emerade injektionspenna dras tillbaka till följd av problem med autoinjektorn.

Se också:

Hantering

Plocka omedelbart bort indragna läkemedel och hantera enligt bifogad indragningsskrivelse.

Indragningsskrivelse (pdf)

Observera!

Akutask anafylaxi APL, kombinationsförpackning 1 st, vnr 332650 innehåller Emerade injektionspenna 300 mikrogram.

Tillgängliga alternativ

  • EpiPen, injektionsvätska i förfylld injektionspenna 300 mikrogram, 1 st samt 2 st
  • Jext, injektionsvätska i förfylld injektionspenna 300 mikrogram, 1 st

Informationskälla