Baklofen tabletter 10 mg och 25 mg restnoterade – uppdaterad 2023-03-08

Vissa förpackningar av Baclofen Medical Valley tabletter 10 mg och 25 mg är åter tillgängliga.

Läkemedel

 • Baclofen Medical Valley, tablett, 10 mg, 105 st
 • Baclofen Medical Valley, tablett 25 mg, 105 st
 • Baklofen Alternova, tablett 25 mg, 100 st
 • Baklofen Alternova, tablett, 10 mg, 100 st
 • Baklofen Alternova, tablett, 10 mg, 200 st
 • Baklofen Mylan, tablett 25 mg, 100 st
 • Baklofen Mylan, tablett 10 mg, 200 st

Orsak

Restnoterade av tillverkaren.

Förväntad tillgänglighet

Början av april. Vissa förpackningar är restnoterade till maj.

Alternativ

 • Baclofen Medical Valley, tablett, 10 mg, 56 st
 • Baclofen Medical Valley, tablett 10 mg, 210 st
 • Baclofen Medical Valley, tablett 25 mg, 56 st

Vissa apotek kan fortfarande ha kvar förpackningar i lager, kontrollera tillgängligheten på apotek i:

Läkemedelsverket har fattat beslut som tillåter apotek att expediera recept på licensläkemedel som innehåller baklofen med läkemedelsform tablett eller kapsel när generell licens finns beviljad. Beslutet gäller till och med den 21 april 2023.

Särskilt tillstånd att expediera recept när generell licens finns:

Följande licensalternativ finns:

Baklofen 10 mg

 • Preparatets namn: Baclofen-neuraxpharm 10 mg
 • Läkemedelsform: tablett
 • Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Neuraxpharm Arzneimittel GmbH, Tyskland
 • Läkemedelsstyrka och antal: 10 mg, 100 tabletter
 • Varunummer: 84 52 59
 • Ledtid: 1 vecka
 • Pris: ca 250 kr

Baklofen 25 mg, 100 tabletter

 • Preparatets namn: Baclofen AL 25 mg
  Läkemedelsform: tablett
  Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Aliud Pharma GmbH, Tyskland
 • Läkemedelsstyrka och antal: 25 mg, 100 tabletter
 • Varunummer: 84 52 35
 • Ledtid: 2 veckor
 • Pris: ca 350 kr

Baklofen 25 mg, 50 tabletter

 • Preparatets namn: Baclofen AL 25 mg
  Läkemedelsform: tablett
 • Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Aliud Pharma GmbH, Tyskland
 • Läkemedelsstyrka och antal: 25 mg, 50 tabletter
 • Varunummer: 84 52 34
 • Ledtid: 1 vecka
 • Pris: ca 220 kr

Baklofen 25 mg, 20 tabletter

 • Preparatets namn: Baclofen AL 25 mg
  Läkemedelsform: tablett
 • Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Aliud Pharma GmbH, Tyskland
 • Läkemedelsstyrka och antal: 25 mg, 20 tabletter
 • Varunummer: 84 52 33
 • Ledtid: 1 vecka
 • Pris: ca 200 kr

För beställning på rekvisition till sjukvårdsinrättning har regiongemensam licens beviljats för tablett Baclofen-neuraxpharm 10 mg, 100 stycken, varunummer 845259.

Informationskälla