Avgift för kliniska prövningar från och med den 1 juni

Från och med den 1 juni kommer RBC Syd att fakturera för handläggning av ansökningar gällande kliniska prövningar.

Avgiften gäller ansökningar som inkommer till RBC Syd från och med den 1 juni. 

Prislistor laboratoriemedicin