Vaccin mot apkoppor

Sverige har tilldelats en begränsad mängd vaccin som kan användas mot apkoppor. Folkhälsomyndigheten har därför prioriterat hur doserna skall användas och fördelat vaccinet i första hand till de tre storstadsregionerna.

Vaccinet kommer ges som postexpositionsprofylax (PEP), för att skydda personer med högst risk att utveckla sjukdom och att minska smittspridningen. Samtidigt är andra smittskyddsåtgärder, som tidig upptäckt av nya fall och smittspårning, mycket viktiga.

Provtagning för apkoppor sker endast på infektions- och STI-mottagningar. I första hand är det infektionsmottagningarna som handlägger patienterna och smittspårar. 

Misstänkta fall av apkoppor – provtagning och åtgärder (folkhalsomyndigheten.se 

I samband med smittspårning vid ett konstaterat fall av apkoppor kommer närkontakter som bedöms vara aktuella för vaccination att identifieras. Dessa kommer då att kontaktas av sjukvården och erbjudas vaccin. I dagsläget är vaccinet mot apkoppor inte tillgängligt för andra personer i allmänheten som önskar vaccinera sig. Vaccination av omgivningskontakter kommer att ske på infektionsklinikerna.